Telefon 227878954

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ubezpieczenia rolne Wołomin

zdjęcie pól z góryUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla rolników jest obowiązkowym ubezpieczeniem rolnym w Wołominie w przypadku osób, które są posiadaczami lub współposiadaczami obszaru użytków rolnych, przekraczającego 1 ha lub gospodarstwa, na obszarze którego prowadzona jest działalność rolnicza. Osoby takie podlegają również obowiązkowi ubezpieczenia budynków rolnych. Odszkodowanie z tego tytułu ma za zadanie zrekompensować ewentualne szkody spowodowane nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi np. pożarem, powodzią, uderzeniem pioruna.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszą agencją.

 

 

UBEZPIECZENIE ROLNE ZIELONKA – ZABEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH


Jaki zakres powinno obejmować ubezpieczenie rolne Zielonka? Na podstawie przepisów ustawy z 7 lipca 2005r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich rolnicy uprawnieni są do korzystania z dopłat z budżetu państwa do składek producentów rolnych, którzy zawarli umowę ubezpieczenia od zdarzeń losowych, dotyczących:

  • produkcji roślinnej,
  • produkcji zwierzęcej.

W przypadku, gdy rolnik korzysta z dopłat bezpośrednich do produkcji rolnej, spoczywa na nim również obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych

Obowiązek wykupienia tego rodzaju polisy spoczywa też na osobach, które posiadają powyżej 1 ha użytków rolnych a nie prowadzą działalności rolniczej oraz na posiadaczach aktualnie niewykorzystywanych budynków rolniczych. Kara za niedopełnienie obowiązku wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia rolnego nakładana jest przez jednostki samorządu i wynosi 25% minimalnego wynagrodzenia.

 

JAK DZIAŁA DOBRE UBEZPIECZENIE ROLNE WOŁOMIN?

 

Podobnie jak inne polisy od odpowiedzialności cywilnej zawodowej, dobre ubezpieczenie rolne w Wołominie polega na tym, że w przypadku powstania szkody ubezpieczalnia wypłaca świadczenie. Szkodami są m.in. uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby trzeciej, uszkodzenie mienia.

Ponadto, wspomniane ubezpieczenie przyda się, kiedy w wyniku wypadku przy pracy ucierpi rolnik lub osoba pomagająca w gospodarstwie oraz w przypadku powstanie szkody podczas prowadzenia pojazdów wolnobieżnych, np. kombajnu.

Doradcy naszej agencji udzielą wyczerpujących informacji na temat wariantów obowiązkowego ubezpieczenia rolnego, w tym ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz innych, nieobowiązkowych polis, jak np. ubezpieczenie turystyczne Wołomin. Zachęcamy do współpracy!