Telefon 227878954

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ubezpieczenie OC. Co warto o nim wiedzieć?

symbol OCKolizje i wypadki są nieodłącznie związane z prowadzeniem pojazdów mechanicznych i niestety mogą przydarzyć się każdemu, nawet najbardziej doświadczonemu i ostrożnemu kierowcy. Wszelkie tego rodzaju zdarzenia łączą się z ryzykiem odniesienia obrażeń przez pasażerów, kierujących czy osoby postronne, nie jest to jednak regułą. Praktycznie nie ma jednak sytuacji, w której nawet najmniejsza stłuczka nie spowodowałaby dość dużych kosztów. Choć wiele używanych samochodów jest stosunkowo tanich i nawet za niewielką kwotę można kupić jeżdżące i sprawne auto, to ceny, jakie trzeba zapłacić za części zamienne oraz robociznę są już o wiele wyższe. Wydatki związane z naprawą pojazdów zgodnie z regułami zawartymi w Kodeksie cywilnym obciążają sprawcę zdarzenia, wiadomo jednak, że ze względu na ich skalę mało kto będzie w stanie podołać takiemu wyzwaniu. Sposobem na uniknięcie odpowiedzialności finansowej jest zawarcie ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Przyjrzyjmy się bliżej tego rodzaju polisom i sprawdźmy, co się wiąże z ich wykupieniem.

 

 

Obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy zarejestrowany samochód osobowy lub ciężarowy, ale także motorower, motocykl czy ciągnik rolniczy, przyczepa albo pojazd wolnobieżny musi mieć wykupioną polisę od odpowiedzialności cywilnej, a przestrzeganie tego przepisu jest egzekwowane przez Policję podczas kontroli drogowych oraz przez Fundusz Gwarancyjny, który sprawdza zapisy w bazie CEPIK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) z bazami danych firm ubezpieczeniowych, wyszukując osoby, które nie dopełniły tej powinności. Wykupienie polisy jest niezbędne, kierowca nie musi jednak już wozić jej ze sobą, ponieważ Policja sprawdza wszystkie dane w dostępnych jej bazach. Warto pamiętać, że dowód zawarcia ubezpieczenia będzie bardzo przydatny, jeśli w razie niegroźnej kolizji chcemy załatwić sprawę bez czekania na patrol i spisać jedynie oświadczenie sprawcy. Na potwierdzeniu znajdują się bowiem potrzebne dane, w tym numer polisy, oraz nazwa firmy, która ją wystawiła.

Posiadacz Policy OC zyskuje pewność, że spowodowane przez niego szkody zostaną przez ubezpieczyciela pokryte aż do wysokości sumy gwarancyjnej. W przypadku szkód w mieniu będzie to kwota 1 050 000 euro, a dla szkód osobowych 5 210 000 euro. Polisę OC wykupuje się na rok, trzeba jednak pamiętać, że wyrejestrowując pojazd np. z powodu złomowania albo sprzedając go innej osobie, można odzyskać część zapłaconej składki, proporcjonalnie do czasu, który upłynął. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że jeśli właściciel pojazdu nie wypowie skutecznie polisy, zostanie ona automatycznie przedłużona na kolejny rok, a ubezpieczyciel wezwie do zapłaty składki. W razie zmiany zakładu ubezpieczeń trzeba więc być świadomym tego, iż starą polisę należy wypowiedzieć w odpowiednim terminie, pilnując jednocześnie, by pojazd nie pozostał bez ochrony ubezpieczeniowej, ponieważ wiąże się to z koniecznością płacenia kar.

Warto pamiętać, że choć minimalny zakres polisy OC jest zawsze taki sam, podobnie jak warunki wypłaty odszkodowania czy regulowania należności z jej tytułu, to wiele firm ubezpieczeniowych zapewnia swoim klientom dodatkowe korzyści. Do części polis OC dołączane są polisy mini autocasco, które chronią posiadacza w przypadku niektórych zdarzeń – może to być np. utrata pojazdu czy szkoda w pojeździe spowodowana przez posiadacza – szczegóły zależą jednak od oferty konkretnego towarzystwa. W niektórych sytuacjach można liczyć również na gratisowy pakiet assistance przydatny w razie awarii i konieczności holowania czy niespodziewanego braku paliwa oraz potrzeby wezwania pomocy drogowej. Wszystkie polisy OC obowiązują na terenie państw Unii Europejskiej, niekiedy można jednak liczyć również na darmową „zieloną kartę” ważna poza jej obszarem.

Zawierając umowę ubezpieczenia, trzeba pamiętać, że wysokość składki zależy od kilku czynników – miejsca zamieszkania właściciela auta, jego wieku oraz ilości szkód, jakie spowodował w przeszłości, a także samego pojazdu – marki, przebiegu i pojemności silnika. Wiele towarzystw oferuje spore zniżki za kontynuację ubezpieczenia, bezszkodową jazdę, czy zapłatę całej należności w jednej racie. Oferty różnych firm ubezpieczeniowych dość znacznie się od siebie różnią, dlatego przed zakupem warto porównać proponowane warunki.

 

Odszkodowania z polisy OC

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy samochodów zwalnia sprawcę kolizji lub wypadku od konieczności pokrywania jej kosztów, o ile spełnione są podstawowe warunki przewidziane przez ustawodawcę. Przede wszystkim trzeba jednak pamiętać, że OC chroni w różnym zakresie sprawcę i poszkodowanego, a przepisy są skonstruowane tak, by to interesy tej drugiej osoby były zabezpieczone w najwyższym stopniu. Nawet jeśli sprawca popełnił rozmaite przestępstwa lub wykroczenia, uczestnik ruchu, który poniósł szkody, uzyska właściwą rekompensatę, którą wypłaci mu zakład ubezpieczeń. Będzie tak nawet w razie, gdyby kierujący autem, z którego polisy powinna być pokryta szkoda, był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nie posiadał uprawnień do kierowania autem lub zbiegł z miejsca zdarzenia. W takiej sytuacji ochrony ubezpieczeniowej nie będzie miał sprawca – mimo wypłacenia odszkodowania poszkodowanego z funduszy zakładu ubezpieczeń, będzie musiał zwrócić kwotę w odpowiedniej wysokości samemu ubezpieczycielowi.

Osoba poszkodowana uzyska odszkodowanie nawet w sytuacji, gdy sprawca będzie się poruszał autem, na które nie została wykupiona polisa ubezpieczeniowa. W takim przypadku wypłatę bierze na siebie Fundusz Gwarancyjny, który będzie jednak dochodził zapłaty odpowiedniej sumy od sprawcy zdarzenia. Poza tym osoba, która nie wykupiła polisy OC, zostanie ukarana opłatą nakładaną przez Fundusz. Jej wysokość jest uzależniona od tego, jak długo pojazd pozostawał bez wykupionej polisy oraz od tego, jaki jest jego rodzaj. Jeśli ubezpieczenie dotyczy auta osobowego, to jeżeli, polisa wygasła dawniej niż przed 14 dniami do zapłacenia będzie aż 5600 zł, w sytuacji, gdy auto jeździło bez polisy od 4 do 14 dni, kara wyniesie 2800 zł, a do 3 dni – 1120 zł. Znacznie wyższe będą kary, jeśli chodzi o pojazd ciężarowy. Brak polisy od więcej niż 14 dni oznacza zapłacenie kwoty 8400 zł. W przypadku, gdy samochód nie ma polisy między 4 a 14 dni, będzie to 4200 zł, a od 1 do 3 dni – 1680 zł.

Warto pamiętać, że szkoda z polisy OC może być zgłoszona przez 3 lata od zdarzenia, a w przypadku, gdy sprawca popełnił przestępstwo, termin ten wydłuża się do 10 lat. W sytuacji, kiedy odszkodowanie jest wypłacane z polisy sprawcy, poszkodowanemu przysługuje prawo do niezgody na proponowaną przez ubezpieczyciela wycenę i złożenie reklamacji. Może także zgodnie z prawem szukać pomocy u Rzecznika Finansowego, a także skierować sprawę o wypłatę odszkodowania do sądu.