Telefon 227878954

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Co podlega ubezpieczeniu majątkowemu?

laptop i ludzie podający sobie dłonieWszyscy zdają sobie sprawę z tego, że nie sposób przewidzieć tego, co przyniesie przyszłość. Choć każdy z nas zwykle układa sobie plany na dłuższy czy krótszy okres, nie ma żadnych gwarancji, że uda się je zrealizować. Podobnie, jak nie można określić przyszłych wydarzeń dotyczących naszego życia, tak nie sposób przewidzieć możliwych przykrych zdarzeń – klęsk żywiołowych, wypadków, choroby czy włamania. Mimo tego, że większość zdarzeń jest nieprzewidywalna, ludzie od dawna nauczyli się szacować ryzyko ich pojawienia się. Trudno prognozować pojedyncze zdarzenia w życiu konkretnej osoby, jednak na podstawie zbieranych przez lata danych dotyczących wielu osób można powiedzieć, jakie jest statystyczne prawdopodobieństwo występowania określonych zjawisk. Umiejętność ta pozwoliła na opracowanie systemów ubezpieczeniowych, które dzięki opłacanej składce pozwalają na uzyskanie odszkodowania, gdyby w czyimś życiu pojawiły się nieoczekiwane zdarzenia. Jednym z najczęściej wybieranych rodzajów ubezpieczeń są ubezpieczenia majątkowe, które dają możliwość zabezpieczenia się na wypadek wystąpienia szkód zmniejszających nasz stan posiadania. Przyjrzyjmy się bliżej ubezpieczeniom majątkowym i zobaczmy, co może być nimi objęte.

 

 

Dlaczego warto się zdecydować na ubezpieczenie majątkowe

Podstawą każdego ubezpieczenia jest możliwość wyrównania poniesionych szkód materialnych nawet wtedy, gdy nie można wskazać sprawcy lub nie jest on w stanie pokryć strat, a także wówczas, kiedy zostały one spowodowane przez czynnik losowy. Ubezpieczenie majątkowe pozwala na otrzymanie stosownej kwoty w razie uszczuplenia ubezpieczonego majątku, np. pożaru, włamania czy eksplozji gazu. Ubezpieczeniem majątkowym mogą być objęte różne posiadane rzeczy. Do najczęściej zawieranych umów ubezpieczeniowych należą te, które dotyczą nieruchomości – domów, mieszkań, budynków użytkowych i działek. Popularne są także ubezpieczenia rozszerzające ochronę na rozmaite składniki wyposażenia czy inne ruchomości. Wiele osób decyduje się też na zawarcie ubezpieczenia pojazdów – tzw. autocasco, a także łodzi czy różnego rodzaju sprzętu. Ubezpieczenia majątkowe mogą obejmować także mienie posiadane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą czy gospodarstwa rolne.

Choć ubezpieczenia majątkowe w największym stopniu kojarzą się z ubezpieczeniem konkretnych rzeczy, to zgodnie z obowiązującą terminologią w tej grupie znajdują się również ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Działają one wówczas, gdy osoba ubezpieczona swoim działaniem spowoduje powstanie szkody u innej osoby. Może ona wiązać się zarówno ze zniszczeniem majątku, jak i np. spowodowaniem urazu. W ramach ubezpieczeń OC można szukać ochrony w życiu prywatnym, a zatem podczas typowych codziennych czynności, a także zawodowym. Dla różnych grup osób wykonujących zawody szczególnie związane z ryzykiem spowodowania szkód są tworzone specjalnie dedykowane oferty, obejmujące np. lekarzy, prawników, trenerów czy nauczycieli.

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia, a w jego ramach właściwego zakresu odpowiadającego potrzebom konkretnej osoby gwarantuje pełen spokój i daje pewność, że w razie wystąpienia szkody straty zostaną pokryte. Wykupienie dobrze dopasowanej polisy jest skutecznym sposobem nie tylko na uniknięcie życiowej tragedii związanej choćby z utratą domu lub mieszkania wskutek pożaru, ale też rozwiązaniem mniejszych, choć dokuczliwych problemów, jak zalanie mieszkania bądź kradzież auta.

 

Jakie szkody może obejmować ubezpieczenia majątkowe?

Podstawowym rodzajem ubezpieczeń majątkowych są polisy wiążące się z ochroną domu lub mieszkania. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej zależy od konkretnego ubezpieczyciela i oferowanych przez niego ogólnych warunków ubezpieczenia. Tego rodzaju umowy obejmują zazwyczaj odszkodowanie w razie pożaru, powodzi, gradu czy podobnego zdarzenia losowego. Budynki są też zwykle chronione przed aktami wandalizmu – uszkodzeniem okien i drzwi, elewacji czy dewastacją otoczenia budynku. W przypadku mieszkań na pomoc można liczyć w razie zalania wskutek działania innych osób lub awarii instalacji. Zarówno w przypadku ubezpieczenia domu, jak i mieszkania można zazwyczaj otrzymać odszkodowanie, gdy dojdzie do włamania i kradzieży wyposażenia, w tym np. sprzętu RTV i AGD, urządzeń elektronicznych i komputerów czy innych wartościowych przedmiotów. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje możliwość rozszerzenia tego typu polis o ochronę przed innymi ryzykami, np. szkodami wyrządzonymi przez dzikie zwierzęta.

W ramach ubezpieczenia domu albo mieszkania najczęściej ubezpieczana jest zarówno sama nieruchomość i rozmaite jej części składowe, jak i wyposażenie. Ubezpieczenia majątkowe to także możliwość ochrony posiadanego domku letniskowego, ale też domu już podczas trwania budowy.

Coraz częściej oferty ubezpieczenia majątkowego obejmują możliwość korzystania z różnych świadczeń dodatkowych, np. fachowców pomagających w usunięciu usterek i awarii od ślusarza pomagającego w razie zgubienia kluczy po hydraulika naprawiającego cieknący kran. Przy okazji zawierania umowy ubezpieczeniowej można też często zyskać korzystne zniżki na inne pakiety, np. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne pozwalające na korzystanie z komercyjnych usług prywatnych gabinetów lekarskich i szpitali czy pomocy prawnika w razie potrzeby.

Ubezpieczenie majątkowe nie musi obejmować wyłącznie mienia prywatnego. Umowę można zawrzeć również na ochronę ruchomości i nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ubezpieczyć można budynki, maszyny, wyposażenie czy wykorzystywane urządzenia, zgromadzony towar, materiały lub surowce.